•    
    • شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بورس

     تاریخ بروز رسانی: ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ ساعت: 08:39:06
     ردیف نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     1 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 831 1.07 کاهش
     2 ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,700 1.37 افزایش
     3 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 10,958 4.86 کاهش
     4 سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,162 4.97 کاهش
     5 سفارس سیمان فارس و خوزستان 115 1,600 0.44 افزایش
     6 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 4,769 1.84 افزایش
     7 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 0 2,700 1.1 کاهش
     8 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 42 2,767 2.74 کاهش
     9 فخاس فولاد خراسان 0 4,494 4.87 کاهش
     10 فخوز فولاد خوزستان 47 4,788 4.22 افزایش
     11 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران 0 1,900 1.71 کاهش
     12 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 0 1,333 1.55 کاهش
     13 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 0 1,900 0.21 کاهش
     14 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 1,760 1.01 کاهش
     15 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 0 2,375 4.35 افزایش
     16 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 0 3,014 4.98 افزایش
     17 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 0 2,280 1.21 کاهش