•    
    • آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ - 14:26:43
     نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 1,732 2,680 2.79 کاهش
     ساراب سیمان‌ داراب‌ 130 1,102 0.18 افزایش
     ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 15,674 4.91 کاهش
     سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,550 4.21 کاهش
     سفارس سیمان فارس و خوزستان 206 1,535 0.2 افزایش
     سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 5 4,100 2.14 افزایش

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران،خیابان سپهبد قرنی،شماره 39
 • 021-88829181
  info@imidro.gov.ir