•    
    • آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ - 08:24:40
     نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 2,520 1.22 کاهش
     ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,069 2.37 کاهش
     ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 16,060 2.85 کاهش
     سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,577 4.66 کاهش
     سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,378 0
     سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 3,810 4.94 کاهش

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران،خیابان سپهبد قرنی،شماره 39
 • 021-88829181
  info@imidro.gov.ir