•    
    • آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ - 10:14:17
     نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 786 3,085 1.38 افزایش
     ساراب سیمان‌ داراب‌ 7 1,200 0.83 کاهش
     ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 16,069 4.95 کاهش
     سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,870 5 کاهش
     سفارس سیمان فارس و خوزستان 296 1,701 3.52 کاهش
     سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 1 4,071 1.81 کاهش

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران،خیابان سپهبد قرنی،شماره 39
 • 021-88829181
  info@imidro.gov.ir